Oferta

 

 

Gdy rozpoczynasz działalność gospodarczą:

 

Wypełnianie zgłoszeń rejestracyjnych związanych z założeniem działalności gospodarczej:

 • przygotowanie dokumentów związanych z otwarciem działalności gospodarczej
  do Urzędów Miast i Urzędów Gmin,
 • zgłoszenie VAT - obrót krajowy i z zagranicą (Urzędy Skarbowe)
 • zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (ZUS)
 • zgłoszenia pracodawców (PIP)
 • zgłoszenia i rozliczenia osób niepełnosprawnych (PFRON)

 

 

Gdy już prowadzisz działalność:

 

Prowadzenie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi:

 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • prowadzenie ewidencji vat (również obrót z zagranicą: WNT, WDT, import, eksport)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • rozliczanie najmów prywatnych
 • sporządzanie wszelkich deklaracji dla celów podatku vat i podatku dochodowego PIT
 • sporządzenie pitów rocznych

Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych
 • sporządzanie dokumentów i deklaracji dla potrzeb zasiłków chorobowych, rehabilitacyjnych, wypadkowych, macierzyńskich, etc.

Prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej:

 • sporządzanie umów o pracę
 • sporządzanie list płac (naliczanie zwolnień lekarskich, urlopów, ekwiwalentów, dodatków i potrąceń)
 • rozliczanie umów zleceń, o dzieło
 • zakładanie teczek akt osobowych
 • sporządzanie pism, wniosków i zaświadczeń dla pracowników

Sporządzanie pism i deklaracji do różnych instytucji, m.in.: PIP, GUS (także INTRASTAT) itp.

Rozliczenia pracodawców i pracowników niepełnosprawnych (PFRON)

 

Dokumenty, na życzenie klienta, odbieramy z siedziby firmy.